بیمه-مهندسی

از انواع بیمه نامه های غرامتی  و بازرگانی می باشد که پروژهای در حال ساخت یا سازه ها و تاسیسات در حال بهره برداری و یا ماشین آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار میدهد که هدف آن ارائه تامین مالی جامع و کافی برای موارد بیمه شده می باشد 
در صورتیکه بیمه مهندسی داشته باشد خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی از طرف شرکت بیمه جبران می شود در بیمه های مهندسی برای پروژه های در حال ساخت مدت بیمه نامه بر خلاف بقیه بیمه ها یکساله بوده و بستگی به مدت قرارداد و جدول زمانبندی کار دارد
انواع بیمه های مهندسی شامل :
1- تمام خطر پیمانکاران 2- تمام خطر نصب3- ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری 4-سازه های تکمیل شده 5- فساد کالا در سردخانه 6- تجهیزات الکترونیک 7- شکست ماشین آلات 8- عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات 9- بویلرو مخازن تحت فشار
از انواع متداول و جدید بیمه مهندسی بیمه تمام خطر نصب می باشد که می تواند تمام خطرات مربوط به تجهیز کارگاه عملیات نصب آزمایش راه اندازی و دوره نگهداری را شامل شود و پوشش قرار دهد 
بیمه های مهندسی با ارائه پوشش های تمام خطر نه فقط برای پروژه های در حال ساخت و نصب پوشش های بیمه ای کاملی را ارائه می دهد بلکه در زمان بهره برداری از کارخانجات تولید آهن و فولاد – خودرو سازان – نیروگاهها – کارخانه جات سیمان و موارد مشابه نیز مورد استفاده قرار می گیردیادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید

تماس واحد صدور بیمه نامه

لطفا فقط جهت صدور بیمه نامه تماس حاصل فرمایید.

مشاوره امور بیمه

تماس با ما