بیمه مسئولیت

بیمه ای است که نسبت بیمه های آتش سوزی و باربری جدید و در عین حال بسیار مهم می باشد. که شا مل دو نوع مدنی ( قابلیت بیمه شدن ) و کیفری ( قابلیت بیمه نشدن ) دارد .
بیمه مسئولیت از جمله شاخه های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت های یکدیگرو تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیت ها تاثیر می گذارد
با توجه به خطرات و حادثه های ناشی از فعالیت افراد در ادارات ، سازمان ها ، شرکت های تولیدی و عمرانی ، مناسب ترین راه برای جبران چنین خسارت هایی بیمه مسئولیت است که با پرداخت مبلغ اندکی حق بیمه آرامش و امنیت را در حیطه کاری خود به ارمغان می آورید.
بیمه مسئولیت مزایایی همچون حمایت از فعالان و بنگاه های اقتصادی ، جبران سریع خسارت زیان دیدگان و تامین آرامش و امنیت حرفه ای را به دنبال دارد .
زیر شاخه های بیمه مسئولیت شامل :
1- عمومی
2- حرفه ای
3- تولید کنندگان
4- کارفرما در قبال کارکنان
در هر حیطه ای که مشغول به کار هستید داشتن بیمه مسئولیت برای شما الزامی است برای اینکه امکان دارد مسئول خسارت یا آسیبی که به دیگران و اموالشان وارد شده است شناخته شوید .
این بیمه نامه از شما و کسب و کارتان در مقابل هرگونه ادعای خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی که باعث آسیب به افراد و اموال آنان می شود حمایت کند.یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید

تماس واحد صدور بیمه نامه

لطفا فقط جهت صدور بیمه نامه تماس حاصل فرمایید.

مشاوره امور بیمه

تماس با ما